Sabtu, 28 Januari 2012

Show Room Mobil Bekas Samarinda

Show Room Mobil Bekas Samarinda

CV. Megah Jaya Motor
Jl. AW. Syahranie no 3, Samarinda - Kalimantan Timur
  TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C   http://t.co/sPVdLj8Z
CV. Purbaya Jaya
Jl. Kadrie Oneing, Samarinda - Kalimantan Timur
   TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C   http://t.co/sPVdLj8Z
CV. Rahmat Jaya
Jl. Siradj Salman, Samarinda - Kalimantan Timur
    TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C     http://t.co/sPVdLj8Z
CV. Star Mobil
Jln. Air hitam, Samarinda - Kalimantan Timur
 TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C    http://t.co/sPVdLj8Z
CV. Sukses Barokah
Jl. Kadri Oneng, Samarinda - Kalimantan Timur
   TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C   http://t.co/sPVdLj8Z
CV. Sumber Barokah Motor
Jl. PM. Noor Samarinda, Samarinda - Kalimantan Timur
  TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C    http://t.co/sPVdLj8Z
Dwi Putri Otomotif
Jl. Air hitam, Samarinda - Kalimantan Timur
  TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C   http://t.co/sPVdLj8Z
Juanda Motor
Jl. Juanda No. 38 (Ruko Plaza Juanda), Samarinda - Kalimantan Timur
   TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C   http://t.co/sPVdLj8Z
Mobil Indo
Jalan Awang Long, Samarinda - Kalimantan Timur
  Hub; TLP;(0541)7751197 HP;085246902754 PINBB;27F938C4 http://t.co/sPVdLj8Z
Nova Jaya Mobil
Jl. A.W Syahranie, Samarinda - Kalimantan Timur
   TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C   http://t.co/sPVdLj8Z
Aditya Jaya MotorJl KH Siradj Salman Samarinda, Samarinda - Kalimantan Timur
   TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C   http://t.co/sPVdLj8Z
Andra Mobil
Jl. Sempaja, Samarinda - Kalimantan Timur
  TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C    http://t.co/sPVdLj8Z
Aulia Jaya Motor
Jl. Ruhui Rahayu, Samarinda - Kalimantan Timur
  TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C    http://t.co/sPVdLj8Z
Barokah
Mugirejo, Samarinda - Kalimantan Timur  TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C   http://t.co/sPVdLj8Z
Berkah Mulia Motor
Jl. PM. Noor Sempaja Samarinda, Samarinda - Kalimantan Timur
   TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C   http://t.co/sPVdLj8Z
Borneo Sejahtera
Jl. Sempaja, Samarinda - Kalimantan Timur
  TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C   http://t.co/sPVdLj8Z
CV. 288
Jl. PM. Noor Sempaja Samarinda, Samarinda - Kalimantan Timur
   TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C   http://t.co/sPVdLj8Z
CV. 33 Motor
Jl. A.Yani, Samarinda - Kalimantan Timur
   TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C   http://t.co/sPVdLj8Z
CV. Anugerah Cemerlang
jl. AW Syahranie No. 5, Samarinda - Kalimantan Timur
   TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C   http://t.co/sPVdLj8Z
CV. Dzikri
Jl. Slamet Riyadi, Samarinda - Kalimantan Timur
 TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C   http://t.co/sPVdLj8Z
Perkasa Mobil (SMR)
Jl. Panjaitan, Samarinda - Kalimantan Timur
  TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C    http://t.co/sPVdLj8Z
President Motor
Jl. Sutomo No. 27 A Samarinda, Samarinda - Kalimantan Timur
  TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C    http://t.co/sPVdLj8Z
Puja Raya
JL. PM. Noor Samarinda, Samarinda - Kalimantan Timur
  TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C    http://t.co/sPVdLj8Z
Selalu Jaya Mobil
Jl. Antasari, Samarinda - Kalimantan Timur
  TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C   http://t.co/sPVdLj8Z
Star Mobil (Samarinda)
Jl. Labu hijau Bengkuring, Samarinda - Kalimantan Timur
   TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C   http://t.co/sPVdLj8Z
Subur Berkat Motor
Jl. Sentosa, Samarinda - Kalimantan Timur
  TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C    http://t.co/sPVdLj8Z
Sultan Auto
Jl. Kadri oneng No. 25 B, Samarinda - Kalimantan Timur
   TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C   http://t.co/sPVdLj8Z
Tunas Farianta
Jalan Panjaitan, Samarinda - Kalimantan Timur
  TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C   http://t.co/sPVdLj8Z
UD Ghina Mandiri
Jl. Pattimura 10 k, Samarinda - Kalimantan Timur
 TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C    http://t.co/sPVdLj8Z
UD. Andi Hendra Mobil
Jl. PM. Noor SMDA, Samarinda - Kalimantan Timur
 TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C    http://t.co/sPVdLj8Z
UD. EPA
Jl. PM Noor, Samarinda - Kalimantan Timur
  TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C    http://t.co/sPVdLj8Z
UD. Purnama
Jl. Karang Asam, Samarinda - Kalimantan Timur
  TLP;(0541)2772019 HP;085246902754 PINBB;7CF8533C   http://t.co/sPVdLj8Z